Audit xidmətləri

Meslehetci.az > Hüquq xidmətləri

Meslehetci.az sizə peşəkar audit xidmətləri-nin göstərilməsini təklif edir. Bu sahədə ixtisaslaşmış mütəxəssislər sizin biznesinizin uğurlu inkişafına təkan verəcəkdir.

Audit—əmtəə istehsalı və satışı, xidmət göstərilməsi və iş görülməsi ilə məşğul olan təsərrüfat subyektlərində mühasibat uçotunun dəqiq və dürüst aparılmasının, mühasibat və maliyyə hesabatlarının müstəqil yoxlanılmasıdır.